Yüzde Hesaplama

Matematik, genel itibari ile hayatımızın her alanında var olan bir bilim dalıdır. Matematiğin alanına giren birçok konunun ve hesaplamanın günlük hayatta sık sık kullanılıyor olması, söz konusu önermenin en temel nedenidir. Yüzde hesaplama ise söz konusu alanlardan biridir.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Yüzde Hesaplama aracı

Yüzde Nedir?

Yüzde, esas itibari ile bir sayı, eşya ya da ürün baz alındığında, söz konusu sayı, eşya ya da ürünün yüz parçaya bölünmesi sonucunda elde edilen birimlerin her birine verilen isimdir. Yani yüzde 20 olarak okunan ve “ %20” şeklinde yazılan ifadenin karşılığı şudur; bir bütünün 100 eşit parçaya bölünmesinin ardından ayrıştırılan o 20 parça, söz konusu bütünün %20’sini ifade etmektedir.

Bu oranın elde edilmesi amacı ile gerçekleştirilen hesaplama işlemleri ise yüzde hesaplama olarak anılmaktadır.

Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Belirlenmiş olan bir bütünün, yine belirlenmiş olan bir miktarının hesaplanması, yüzde hesaplama olarak adlandırılır.

Bu hesaplama işleminin gerçekleştirilmesi, yani bir bütünün yüzde belirli bir oranının hesaplanması için ise bazı formüller bulunur. Söz konusu formül aşağıda verilmiş olunduğu şekilde ele alınabilir.

Bir A sayısının % X’ini hesaplamak isteyen kişilerin öncelikle söz konusu A sayısı ile X’i çarpar. Ardından ortaya çıkan sonuç 100’e bölünür. Bunun sonucunda ise A sayısının % X’, elde edilmiş olunur.

Daha net bir şekilde anlaşılması için ise şu örnek ile pekiştirme yapılabilir; 200 sayısının %20’sini bulmak için aşağıda verilen adımlar izlenir;

Basit Yüzde Hesaplama Yöntemi

Yukarıda verilen işlem elbette ki basit bir işlemdir. Ancak söz konusu basit olma durumunun yalnızca verilen sayılar çerçevesinde var olduğu göz ardı edilmemelidir. Sayıların karmaşıklaşması ve çok daha zor bir yapıda olması, elbette ki işlemin de karmaşıklaşmasını beraberinde getirecektir.

Bu sebeple basit yüzde hesaplama yapmak isteyen kişilerin en temel tercihi, hesaplama araçları olmalıdır. Hesaplama araçları sayesinde hem en karmaşık sayıların hem de en basit sayıların ufak işlemler ile yüzdelik orana dökülmesi mümkündür.

Yüzde Hesaplama Araçları Ne İşe Yarar?

Yüzde hesaplama araçlarının sağladığı faydalar şu şekilde ele alınabilir;

Yüzde İndirim Hesaplama

İskonto hesaplama olarak da adlandırılan yüzde indirim hesaplama, fiyatta yapılan indirimin değer düşümünü hesaplama işlemidir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için 100 sayısından iskonto oranının çıkartılması gereklidir. Ardından çıkan sayının ise yine 100’e bölünmesi ihmal edilmemelidir. Bölüm işleminin ardından ortaya çıkan sayının asıl fiyat ile çarpılması ise indirimli tutarın hesaplanması için yeterlidir.

Yukarıda verilen bilgilerin daha anlaşılır olması için söz konusu yüzde hesaplama işleminin şu şekilde gerçekleştirilmesi lazımdır; asıl fiyatı 400 TL olan bir ürünün %10’indirim yapılarak satılması sonucunda ortaya çıkan fiyatın hesaplanması için önce 100 – 10 /100 ardından ise çıkan sonuç x asıl fiyat yapılmalıdır. 90 / 100 = 0,9’dur. 400’ün 0,9 ile çarpılması ise 360 sayısının elde edilmesini sağlayacaktır. İşte bu 360 sayısı, %10 indirim sonucunda elde edilen satış fiyatıdır.

Doğrudan yüzde indirim hesaplama yaparak indirim tutarını bulmak isteyen kişilerin ise asıl fiyat ile indirim oranını çarpmaları ve 100’e bölmeleri yeterlidir. Yukarıda verilen örnek çerçevesinde indirim tutarı ; 400 x 10 / 100 formülünden 40 TL olarak elde edilecektir.

Yüzde Artış Hesaplama

Yüzde hesaplama işlemlerinden bir diğer, artış hesaplamadır. Örneğin bir ürünün fiyatının artması sonucunda hem fiyatın ne kadar arttığının hesaplanması, hem de bu artış tutarının yüzdelik oranının belirlenmesi bu hesaplama işlemi ile mümkün kılınmaktadır. Daha detaylı anlaşılması için bir örnek çerçevesinde ele almak gerekirse,

300 TL’lik bir ürünün fiyatının 330 TL olduğunu varsayalım. Bu üründeki artış tutarı 330-300 TL’den 30 TL’dir. 30 TL’nin ürün bazında sağladığı yüzdelik artışı hesaplamak ise şu formül ile mümkündür; ( ürünün artış tutarı / ürünün ilk fiyatı ) x 100

Yukarıda verilen örnek üzerinden ele almak gerekirse söz konusu ürün için yüzde artış hesaplama şu şekilde yapılacaktır; 30 / 300 x 100 = %10

Söz konusu işlemler ne denli basit olursa olsun, çok basit bir yol bulmak her zaman için mümkündür. Doğrudan hesapla.online üzerinden gerçekleştirilen işlemler sayesinde saniyelik süreler ile en karmaşık sayıların çözümlenmesi dahil çok kolaydır.

Bu konu ile ilgili en çok aranan kelimeler
 • Yüzde hesaplama aracı
 • yüzde indirim hesaplama
 • yüzde artış hesaplama
 • yüzde alma hesaplama
 • basit yüzde hesaplama
 • yüzde bulma
 • maaş yüzde hesaplama
 • yüzde kar hesaplama
 • yüzde 25 hesaplama
 • yüzde 15 hesaplama
 • yüzde 10 hesaplama
 • yüzde 40 hesaplama
 • yüzde 10 indirim hesaplama
 • yüzde 20 indirim hesaplama
 • iki sayı arasındaki yüzde farkı
 • iki sayı arasındaki yüzde farkı hesaplama
 • yüzde otomatik hesaplama
 • Sayının yüzdesini hesaplama
 • yüzde değişim hesaplama
 • bir sayının yüzdesini hesaplama
 • yüzde hesaplama makinesi
 • yüzde ekleme