Tarih Hesaplamaları
Doğal Logoritma Tabanı E olan hesaplama aracı
En:

Hesaplayıcıyı paylaş!

Logoritma nasıl hesaplanır.

Matematikte Logoritma üstsel sayı işleminin tersi şeklinde hesaplanır.logoritma matematikte büyük işlemlerin kolaylıkla yapılmasını olanak sağlayan bir matematik işlevdir.tarihte ilk olarak logoritma keşf edenler iskoçyalı John Napier ve isveçli joost Burgidir. Not:Yukarıdaki işlem Doğal logoritmaya göre Tabanı e sayısına göre hesaplanmaktadır.

Logaritma Nedir?

Logaritma, bir sayıyı ait olduğu belirlenen tabanın üssü şeklinde ifade etmektir. Onluk tabana ait olan logaritmalar “genel logaritma” olarak da adlandırılır. Büyük sayıların çarpılmaları ya da köklerinin alınmalarında oldukça bir pratik bir işlem sağlar. Buna göre, örneğin, 1000 sayısının 10 tabanına göre logaritması 3’tür. Yani;

1000 = 103
log10(1000) = 3
şeklinde ifade edilir.

Logaritmanın Kısaca Tarihi

Logaritma, yaklaşık 300 yıl önce geliştirilmiş bir hesaplama yöntemidir. İlk ortaya çıkışı birbirinden habersiz iki kişinin çalışmalarına dayanır. 1614’te İskoçyalı John Napier ve 1620’de İsviçreli Joost Bürgi’nin çalışmaları logaritmayı ortaya çıkarmıştır. Bu iki kaşifin yanı sıra, çok önemli bir Türk Bilgini olan Gelenbevi İsmail Efendi’nin de logaritma üzerine önemli bir çalışması bulunmaktadır. 1730 ile 1790 yılları arasında yaşamış olan Gelenbevi İsmail Efendi Logaritma Risalesi adında çok açık ve anlaşılabilir olan bir eser de yazmıştır. Yazdığı bu eser sayesinde bilim dünyasında çalışmalar yapan insanları hesap yapabilen bir icadın keşfine doğru yönlendirmiştir. Onun eserinden esinle yapılan icatlar açısından kendisinin de bilim dünyasına oldukça büyük bir katkısı olmuştur. Logaritmanın Türkiye’ye gelişi ise J. Cassini’nin eserinin çevrilmesiyle olmuştur. Denizciler, bilim insanları, mühendisler tarafından hesap cetvelleri ve logaritma tabloları aracılığıyla kullanılan logaritma 18. yüzyılda bugünki kullandığımız halini Leonhard Euler tarafından almıştır.

Logaritmanın Kullanıldığı Alanlar

Logaritma temelde belli bir tabana göre yapılan hesap işlemidir. Özellikle, fen ve mühendislik alanında yaygın olarak kullanılsa da tabanlara bağlı olarak başka birçok alanda da kullanıldığı görülmektedir. İkilik logaritma yaygın olarak bilgisayar alanında, bilgi ve müzik kuramlarında, matematikte kullanılır. Doğal logaritma ise fizik, kimya, istatistik, matematiksel inceleme, ekonomi alanlarında kullanılmaktadır. Onluk logaritma ise mühendislik, biyoloji, astronomi, logaritma tabloları, hesap makinesi ve spektroskopide kullanılmaktadır.

Logaritmada İşlemler

Logaritmada çarpma, bölme, üssü ve kökünü alma işlemlerini genel bir ifade içinde göstermek gerekirse eğer; Çarpma için, logb(xy) = logb(x) + logb(y)
Bölme için, logb(x/y) = logb(x) - logb(y)
Üs için, logb(xa) = alogb(x)
Kök için, logb a√x = logb(x) / a
şeklinde ifade edilebilir.

Logaritma, işlevi itibariyle hesap yapmayı daha kolay hale getirmek için geliştirilmiş olsa da bazı durumlarda en basit işlemleri bile yapmak gereğinden fazla vakit gerektirir. Bu kadar vakti bulamadığımız zamanlarda ya da hali hazırda yapılmış bir işleminin sonucunun sağlamasını almak istediğimizde başka bir kaynağa başvurma ihtiyacı doğabilir. Bu durumda sitemizde yer alan kutucuklara elinizdeki değerleri girerek hiç vakit kaybetmeden doğru bir sonuca ulaşabilirsiniz.