Kosinüs Hesaplama

Kosinüs hesaplama işlemi artık çok kolay sitemizde bulunan kosinus hesaplama aracını kullanarak sizde kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Kosinüs hesaplama aracı

Trigonometri Nedir?

Kökeni Yunanca’ya dayanan trigonometri geometri alanında kullanılır. Üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki bağıntıları kendine konu edinmiş olan bir matemetik dalıdır. Kosinüs de trigonometri başlığı altında yer alır.

Kosinüs Nedir?

Matematiğin bir başka dalı olan trigonometrinin altındaki dört ana oran olan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant arasında yer alan bir orandır. Kısaca “cos” olarak ifade edilir.

Kosinüs Nasıl Hesaplanır?

Trigonometrik bir fonksiyon olan kosinüs dik açılı bir üçgen içindeki bir açının komşu kenarının hipotenüse bölünmesiyle elde edilen orana eşittir.
Bir ABC diküçgeninde A ve C noktaları arasında kalan kenar; kısa gösterimi ile |AB| komşu kenar olsun. Aynı diküçgende A ve C noktaları arasında bulunan kenar; 90 derecelik açının karşısında bulunan, “hipotenüs” adı verilen ve kısaca gösterimi ile |AC| kenarı olsun. Bu durumda;

cosA = |AB| / |AC| şeklinde bir işlem sonucu hesaplanır. Bu hesaplama üçgen içindeki her açı baz alındığında kosinüs hesaplaması yapılacak olan her açının komşu açısının hipotenüse bölümü ile hesaplaması yapılabilir.

Kosinüs Teoremi Nedir?

Kosinüs Teoremi geometride kullanılır. Bir üçgenin iki kenarının ve bu iki kenarın oluşturduğu açının bilindiği; ancak, üçüncü kenarın verilmemiş olduğu durumlarda kullanılarak bilinmeyen kenarın bulunmasını sağlayan formüldür.
Bunun dışında, eğer üç kenar da biliniyorsa üçgenin içindeki açıların hesaplanmasında kullanılır. Sadece dik üçgenler için geçerli olan Pisagor bağıntısını tüm üçgenler için de genelleyen bir teoremdir.
Bir örnekle açıklamak için öncelikle bir üçgen olduğunu varsayalım.
Elimizde bir ABC üçgeni olduğunu ve her açının adının o açının karşısındaki kenara verildiğini düşünelim. Bu durumda, A açısının karşısında a kenarı, B açısının karşısında b kenarı ve C açısının karşısında ise C kenarı yer alacaktır. Verilen bilgiler ışığında bu üçgende kosinüs teoremini göstermek istersek;

Şeklinde ifade edilir.

Matematiksel olarak yapılabilecek bir dizi işlem ile sonuca ulaşmak mümkün olduğu gibi bazı durumlarda daha pratik yolların tercih edilmesi de mümkündür. Bir başka ihtimal olarak da hali hazırda yapılmış bir işleminin sonucundan emin olmak için sağlama yapma gereği duyulabilir. Her iki durumda da bir başka kaynağa ihtiyaç duyulması halinde sitemizden faydalanabilirsiniz. Hesaplamasını yapmak istediğiniz değer ya da değerleri sitemizde bulunan kutucuklara girerek çok kolay ve hızlı bir şekilde doğru sonuca ulaşabilirsiniz.