Metre micrometre çevirme

Metreden (mt) Micrometreye (qm) çevirme ve Micrometreden metre'ye çevirme yapabilmek için aşağıda bulunan formun yazı kutucukların gerekli alanlarını doldurunuz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Metre Micrometre Çeviri aracı

Metreden Micrometreye hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için hesaplama tablosunu kullanınız.Örnek : Formul 1mt * 1000000.Mikrometre mühendislik alanında kullanılan ölçü birimidir.Mühendislikte özellikle hassas olan objelerde kullanılmaktadır

Mikrometre Nedir?

Mikrometre, milimetrenin binde biridir. Çok hassas ölçümler yapmak için kullanılan bir ölçüm birimidir. Mikron cinsinde ölçülecek değerleri uygun şartlar sağlandığı zaman mikrometre hesabıyla ölçmek mümkündür. 1 mikron 0,001 milimetreye eşittir. Mikrometre birimi de metrik sistemde yer alan diğer uzunluk birimleri gibi bir uzunluk ölçüm birimidir. Mühendislik alanında oldukça sık kullanılır. Aynı zamanda, bir ölçüm aletinin de adıdır. Bir ölçüm cihazı olarak mikrometre ile silindirik parçaların çapları ya da düz parçaların kalınlıkları ölçülür.

Metre Nedir?

Metre, metrik sistemin tam ortasında yer alan bir uzunluk ölçüm birimidir. Kısaltması “m” ile gösterilir. Kilometre ve milimetre arasında kalan her basamağın arasında 10 katlık fark bulunan metrik sistemde metrenin altında ve üstünde 10’ar tane farklı uzunluk birimi daha bulunmaktadır. Günlük hayatın içinde birçok alanda kullanılan metreyi beden ölçülerimizi, kıyafet uzunluklarını, eşya ebatlarını ölçerken kullanırız. Evlerde de bulunabilecek pratik ölçüm aletleriyle bir cismin metre cinsinden uzunluğunu bulmak mümkündür. Bunun yanı sıra, metrik sistemde yer alan her bir basamaktaki uzunluk birimlerinin de birbirlerine çevrilebilmesi mümkündür. Yani, santimetre cinsinden bir uzunluk ölçüsünün metre cinsinden karşılığı bulunabilir. Ya da metre cinsinden bildiğimiz bir uzunluğu kilometreye, dekametreye vs. çevirebilmek mümkündür.

Metrik Sistemdeki Birimleri Birbirine Çevirme

Metrik sistemde toplam 21 basamak bulunur. Bu basamakların her birinde ayrı bir uzunluk birimi bulunur. Bu uzunluk ölçüm birimlerinin yoğunluklu olarak kullanıldıkları alanlar değişiklik gösterse de bütün birimlerin birbirine çevrilebilmesi mümkündür. Metrik sistemin tam ortasında bulunan “metre”nin altında yer alan her 10 basamak ve üstünde yer alan her 10 basamak arasında; kilometre ve milimetre arasında 10 katlık fark bulunurken kilometreden yukarı çıkıldıkça 1000’er katlık ve milimetreden aşağı inildikçe yine 1000’er katlık farklar bulunur. Metrik sistemdeki basamaklar arasındaki farklar yukarı çıktıkça büyürken aşağı doğru indikçe de küçülmektedir. Dolayısıyla bir basamakta bulunan birimi kendi üstünde bulunan basamaktaki bir birime dönüştürmek için aradaki fark ile çarpmak; altında bulunan bir basamaktaki birime çevirmek için ise aradaki farka bölmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, birbirine çevrilecek iki birim arasında bulunan basamak sayısıdır. Örneğin; 1 metrenin kaç kilometre olduğunu bulmak için 1’i 1000 ile çarpmak gerekir. Çünkü kilometre metrenin 3 basamak üzerinde yer alır.

Metreyi Mikrometreye Çevirme

Metrik sistemde yukarı çıkarken kilometreden, aşağı inerken de milimetreden sonra 10’ar 10’ar artma ya da azalma olmaz. Kilometre ve milimetreden sonra basamaklar birbirinin 1000 katı olacak şekilde artar ya da azalır. Bu sebeple 1 metre 1000000; diğer bir ifadeyle 106 mikrometreye eşittir.
Uzunluk ölçülerini matematiksel işlem yapmadan birbirine dönüştürmek istiyorsanız elinizdeki değerleri sitemizde bulunan kutucuklara girerek hızlı ve doğru bir hesaplama işlemi de yapabilirsiniz.