Harf Sayacı (Karakter sayısı hesaplama)

Bir makale veya bir metindeki harf (karakter) sayısını bulmak veya hesaplamak için aşağıdaki formu kullanabilir siniz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Harf Sayacı

Harf Nedir?

Dilde kullanılan sesleri tek tek temsil eden sembollere “harf” denir. Bir dilde kullanılan bütün harfler o dilin alfabesini oluşturur. Her milletteki insanlar farklı gırtlak yapılarına sahiptir ve buna göre de alfabeleri oluşur. Harflerin seslendirilmesi sırasında dil, diş ve dudaklardan yardım alınır. Harflerin tek tek konuşma dilindeki biçimsel özelliklerini inceleyen bilim dalına da “fonetik” denir.

Fonetik olarak dil yapıları birbirinden farklı olduğu için alfabeler de buna göre şekillenir. Aynı zamanda, kültür ve kültürün dayandığı geçmiş yıllar da alfabelerin, dolayısıyla harflerin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, İngiliz alfabesi de Türk alfabesi de Latin alfabesini kullanır. Ancak İngiliz alfabesinde yer alan “w”, “q”, “x” gibi harfler Türk alfabesinde yer almaz. Aynı şekilde bizim alfabemizde yer alan “ü”, “ş”, “ğ” gibi harfler de onların alfabesinde yer almamaktadır. Japonya, Çin gibi uzakdoğu ülkelerinin çoğunda kullanılan alfabe Latin alfabesi de değildir. O dillerde mevcut harfler tamamen başkadır.

Harfler Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Arkeolojik buluntulara göre harflerin kullanımına dair ilk bulgular Bronz Çağı’na kadar uzanmaktadır. Çivi yazıları olarak bildiğimiz harflerin kullanımı M.Ö. 2700 yıllarındadır. Bunun yanı sıra Eski Mısır’da da harflerin kullanımı görülmüştür. Eski Mısır’da dilde kullanılan sesleri veren 23 tane hiyeroglif kullanıldığı görülmüştür. Fakat harflerin, bugün kullandığımız haliyle, ilk kez kullanımını gördüğümüz zaman M.Ö. 2000 yıllarında, Sami dillerinin alfabesindedir. Dilin zaman içinde evrim geçirmesi kültürlerin değişmesine de bağlıdır.

Yaşamın içinde bulunan icatlar, insanların kültürel etkileşimleri ve ifadede gereksinim duydukları yenilikler alfabelerdeki harflerin de değişmesine neden olmuştur. Ancak bu değişim temelde tek tek harflerin çok köklü değişikliklere uğramış olmasını kapsasa da belli bir noktadan sonra asıl değişiklik aynı harflerin kullanılarak yeni kelimelerin üretilmesi, türetilmesi yoluyla dile katılması şeklinde olmuştur.

Harf Sayma Aracı ve Hesaplama

Bir metnin içinde yer alan kelimeler gibi harflerin de sayılması mümkündür. Bunu tek tek yapmak ise çok zor ve karışık bir hesaplama gerektirdiği gibi çok fazla zaman da alır. Ancak, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızdaki birçok şey gibi harf saymak da bir problem olmaktan çıkmıştır. Dijital ortamda bulunan yazılı belgelerde yer alan harfler için “karakter” kelimesi kullanılır ve bu yazıları yazmaya yarayan programlarda bu sayım işlemi bilgisayar tarafından yapılmaktadır. Ancak, her zaman kaç harften oluştuğunu bilmek istediğimiz bir metni bu programlarda yazmayız.

Örneğin, internetten alınan bir makale ya da yazının kaç harften oluştuğunu öğrenmek istediğiniz sitemizde bulunan kutucuğa metni kopyalayıp yapıştırarak içindeki harf sayısını hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Dünya dillerindeki Bazı alfabeler

Bu konu ile ilgili en çok aranan kelimeler
  • Harf sayma aracı
  • Bir makale içerisindeki karakter harf sayacı
  • Bir metin içerisindeki harf sayacı
  • karakter sayma aracı
  • kaç harf var
  • kaç karakter var hesaplama