Tarih Hesaplamaları

TEOG Sınavı Ne Demektir?

Türkiye'deki tüm ortaöğretim okulları 2014 yılından itibarin Anadolu lisesine dönüştürülmüştür ve okullara yerleştirme puan esasına göre yapılacaktır. TEOG Sınavları, bu yerleştirmelerde kullanılacak puanları belirlemek için yapılan sınavlardır. TEOG sınavları, 8. Sınıfta iki ayrı oturumda yapılmaktadır.

TEOG Sınavları Ne Zaman Yapılmaktadır?

Tüm Türkiye’de aynı anda yapılan TEOG sınavlarında 2015 – 2016 yılında 1.dönem TEOG sınavı 25 Kasım ve26 Kasım ayında, 2.dönem TEOG sınavı ise 27 Nisan ve 28 Nisan tarihlerinde yapıldı. TEOG sınav tarihleri genellikle her yıl aynı tarihte yapılmakta birlikte tatil, bayram ve öngörülemeyen durumlara karşı her yıl yeniden ayarlanmaktadır. Bu nedenle TEOG sınav tarihleri bir iki gün kaymalar ile değişebilmektedir.

TEOG Sınav Sonuçları Ne Zaman Yayınlanmaktadır?

1.dönem TEOG sınav sonuçları, ocak ayının içinde, 2.dönem TEOG sınav sonuçları ise haziran ayının içinde açıklanmaktadır. 1.dönem TEOG mazeret sınavı 12 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde, 2.dönem mazeret sınavı ise 27 Nisan ve28 nisan tarihlerinde olmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu tarihler her yıl yeniden güncellenmektedir. Bir iki gün sapmalar olabilmektedir.

TEOG Sınavlarında Kaç Soru, Hangi Derslerden Soruluyor?

TEOG sınavları, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden yapılacaktır. Her dersin sınavında 20 soru sorulacak ve süre her ders için ayrı ayrı 40 dakika olacaktır. Buna göre TEOG sınavında toplam 120 soru sorulmakta ve öğrencilere 40’ar dakika arayla toplamda 240 dakika süre verilmektedir.

TEOG Sınavları Nasıl Hesaplanır?

1. dönem TEOG sınavları sonucu 700 üzerinden bir puan elde edilecektir. Buna AOSP yani Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı denir. Aynı şekilde 2. dönem TEOG sınavlarında da AOSP hesaplanacaktır.

Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflardaki ağırlıklı not ortalamalarının yıl sonu başarı puanları toplamı, 1. ve 2. dönem AOSP puanlarının ortalamasıyla toplanacak ve 2'ye bölünerek YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) hesaplanarak TEOG sınav sonucu bulunur. Bu hesaplamalarda ders notlarının ağırlıkları farklıdır. Derslerin ağırlıkları şöyledir:Türkçe 4, Matematik 4, Fen ve Teknoloji 4, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Yabancı Dil 2.