Tarih Hesaplamaları
Kilometreyi metreye çevirme hesaplama tablosu
Sayı: KM

Kilometre nedir

Kilometre bin metreye eşit olan bir ölçü birimidir.Tüm ülkelerde uzaklık mesafe ölçümünde kullanılan bir ölçü birimidir.Kısaltımı Km olarak belirtilir.

Kilometre Nedir? Metrik sistem içerisinde yer alan uzunluk ölçü birimidir. Simgesi “km”dir.1000 metreye eşittir. Birçok ülkede coğrafi uzaklıkların ölçümünde tercih edilen uzunluk birimidir. 1000 metreye eşit olmasının dışında metrik sistem içerisinde yer alan diğer uzunluk birimlerine de çevrilebilir. Bunun yanı sıra, hacim hesaplamalarında “kilometre küp” ve alan hesaplamalarında ise “kilometre kare” olarak adlandırılır ve kullanılır.

Metre Nedir?

Metrik sistemde yer alan, adını da bulunduğu sistemde alan bir uzunluk ölçü birimidir. “m” olarak kısaltılmıştır. Metrik sistemin en çok kullanılan uzunluk birimlerinden bir tanesidir. Metrik sistem dizgesinde tam ortada yer alan metrenin altında on farklı ve üstünde on farklı uzunluk birimi yer almaktadır. Bu uzunluk birimlerinin her biri diğerine çevrilebilirdir.

Kilometrenin Metreye Çevrilmesi Kilometre ve metre aynı metrik sistem içinde yer alan, birbirinin katı olan uzunluk birimleridir. Aynı türde oldukları için birbirilerine çevrilmeleri de daha kolaydır. Kilometre daha uzun mesafeler ve daha büyük sayıların küçük ifadelerini bulmak için kullanılır. Coğrafi mesafeler, sınır uzunlukları, iki şehir arasında bulunan aralığın ölçümleri gibi... Metre ise daha fazla günlük hayatında kullanılan bir ölçü birimidir. Birçok ülkede başta boy hesaplaması için olmak üzere, bir eşyanın uzunluk ölçümünde, kumaşlarda, kıyafet boylarının hesaplamasında kullanılan uzunluk birimi genellikle metredir.

Genel olarak kullanım alanları birbirinden ayrılsa da bazı durumlarda bir ölçü biriminin bir başka ölçü birimine çevrilmesi gerekebilir. Bu çevrim işleminin yapılabilmesi için birimler arasındaki katların ve bu kat değerlerinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Metrik sistem içerisinde yer alan bütün birimler arasında yer alan kat değerleri 10’dur. Sistem içerisindeki birimlerin hepsi 10’ar 10’ar artar ya da 10’ar 10’ar azalır.

Kilometre, metrenin üç basamak üstünde yer alan uzunluk birimidir. Yani, kilometre metrenin üç katıdır. Elde bulunan metre cinsinden ölçüyü 1000 ile çarptığımızda aynı ölçünün kilometre cinsinden değerini bulmuş oluruz. Ya da elde bulunan kilometre cinsindeki ölçünün 1000 ile bölünmesinden sonra aldığımız sonuç aynı ölçünün kilometre cinsinden değerini vermiş olur. Bu birimler arasında yapılacak olan çevrim işleminin gerektirdiği matematiksel işlemlerin hatasız bir şekilde yapılması gerektiği gibi işlem yapmadan sonuca ulaşılabilecek pratik yöntemlerin de hatasız sonuçlar vermesi gerekmektedir. Bu bakımdan, herhangi bir matematik işlemi yapmanıza gerek kalmadan, sitemizde bulunan kutucuklara birbirine çevrilmesini istediğiniz değerleri girerek hem zamandan kazanabilir hem de hatasız bir sonuç alabilirsiniz.