Tarih Hesaplamaları

Kıdem Tazminatı hesaplama

Not: küsüratlı sayılarda virgül yerine nokta Kullanınız.

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu
işe giriş tarihi:
işten Çıkış tarihi:
Brüt ücret:
Hesapla
Kıdem tazminatı sanucu
Kıdem Tazminatı Brüt ücret:
Damga vergisi ücreti (%0.759):
Ödenecek net ücret:

Kıdem Tazminatı hesaplamada merak edilenler

Kıdem tazminatı hesaplaması işlerinden ayrılmış kişilerin oldukça merak ettiği bir konudur. Kıdem tazminati hakkını elde etmek veya hesaplaması gibi konular birçok çalışanın kafasını karıştırmaktadır.

Belirli sebeplerden ötürü işlerinden ayrılan yada işten çıkarılan kişilerin çalıştığı süre boyunca verdiği emek karşılığı kazandığı bir tazminat olan kıdem tazminatı aynı zamanda 4857 sayılı İş Kanunu gereğince yasal yollarla korunmaktadır. Kıdem tazminatı ile işçilerin gelir ve iş güvenlikleri sağlanmış, gereksiz işten çıkarmaların ve olumsuz etkileyici durumların ortaya çıkmasının önüne geçilmiştir ve işyeri için verilen emeklerin bir karşılığı olarak ödül,jest gibi görülmüştür.

Ancak çalışanın kıdem tazminatına hak kazanması için gerekli çeşitli şartlar vardır. Bu şartlar işverenin çalışanı işten çıkarma sebebine yada çalışanın işten çıkma sebebine göre değişiklik göstermektedir. Çalışan bu tazminatı haklı bir sebep doğrultusunda işten çıkmış ise hakeder yada işveren haksız bir sebeple işten çıkarmışsa elde edebilir.

Bu koşullar hakkında örnekler verilecek olursa; çalışanın askere gitmesi, çalışanın minimum 7000 gün prim ödeme günü sayısına ya da en az 25 yıllık sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmiş olması gerekip kadınlarda ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi isteği ile işten ayrılmış olması, ya da 506 sayılı yasanın geçici 81. maddesindeki emeklilik sürelerinin dolması ile sadece yaşını doldurmayı bekliyorken yine kendi isteğiyle işten ayrılmış olması, çalışan kadın ise ve çalışırken evlenmişse evlendikten sonraki yıl içinde işten ayrılması.

Bir başka örnek; eğer çalışan 4 yıl boyunca çalıştığı yerden kendi rızasıyla ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz ancak tekrar aynı işe geri döner ve 1 ay bile çalışmış olup işvereni tarafından işten çıkarılırsa geçmiş 4 yılı da hesaba katılarak kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemi

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemi ise şu sekildedir; Aynı iş yerinde 1 yıl ve daha uzun süre çalışan kişi kıdem tazminatını alırken toplam çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret miktarını alır. Kıdem tazminatı hesaplanırken son brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılır ve maksimum kıdem tazminatı 4092,53 tl üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu tavan ücret her yıl değişmektedir Ayrıca eğer kişi aynı işveren altında farklı yerlerde çalışır yada işveren değişikliği vb. gibi durumlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadan hak talebinde bulunabilir. Bu hesaplama, çalışanın aynı iş yerinde çalıştığı yıl sonunda aldığı brüt ücret üzerinden yapılır. Son çalışılan yılda işçinin ücretine zam yapılmış ise, işçinin işi bıraktığı tarih ile maaşa zam yapıldığı tarih arasındaki ücretin, çalıştığı günlere bölünmesiyle alacağı tazminat hesaplanır.

Bununla beraber hesaplama yapılırken çalışılan yıl kadar brüt ücretten damga vergisi kesintisi yapılmaktadır ve bu oran % 0.759’dur. Unutulmaması gereken bir nokta da tam yıldan artan günler kayda geçer ve tazminata eklenir. Bundan dolayı işten ayrıldığı tarihteki giydirilmiş ücreti 365’e bölünerek günlük alması gereken tutar miktarı hesaplanır ayrıca kıdem tazminatından damga vergisi dışında başka bir kesinti yapılmaz.