Tarih Hesaplamaları

Kelime ve sözcük sayma aracı

Bir makalede bazen kaç adet kelime olduğunu merak ederiz. işte sayfada bulunan hesaplama aracımız tam da bunun için var.

Kelime Sayısını hesapla
Mekale:
Hesapla

Kelime nedir? Kelimenin Kökeni Nedir?

Kelime nedir? Kelimenin Kökeni Nedir? Kelime her ırk ve dil için farklı olarak tanımlanabilmektedir.
Kelime Türk Dil Kurumu tarafından ise ‘Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük olarak tanımlanmaktadır. Kelimeler bir araya anlamlı şekilde gelmektedir.
Böylelikle cümleler oraya çıkmakta ve anlamlar ortaya çıkmaktadır. Kelimeyi kullandığımız anda gözümüzde bir nesne canlanır. Kitap, masa, defter gibi kelimeler anlamı olan ve görsel olarak kafanızda bir şeyler canlanmasına neden olan kelimelerdir. Türkçede anlamı bulunmayan kelimeler de bulunmaktadır.
Bu kelimeler bizim Türk Dil Kurumu’nda edat, bağlaç vs gibi kurallar ile adlandırılır. Bu kelimeler ve, gibi, için, fakat, kadar olarak devam etmektedir. Bunların hiçbir anlamı yoktur. Sadece cümle içerisinde anlamlı kelimeler ile beraber kullanılır ve anlamlı kelimelere ifade katarlar. Aslan gibi, masa kadar, gibi cümleler ve ifadeler ile anlamlı hale gelirler.

Kelimenin kullanımı

Kelime bizim dilimizde sözcük olarak da kullanılabilir.
Kelimeler yazılırken iki yanında da boşluk bırakılmalı ve kelimeler anlamlı hale getirilmelidir. Sözcükler bir kök ve ona bağlı eklerden meydana gelir. Türkçede de kelimeyi anlatmak çok zor olabilir. Çünkü gel bir kelime iken geldim bir cümleye dönüşebilir. Bu da Türkçenin çok farklı ve sonradan eklemeli bir dil olmasından kaynaklanmaktadır.
Kısa ve öz olarak kelimeler hecelerden, heceler ise harflerden meydana gelmektedir. Bir kelime bizim dilimizde ise az bir hece ve bir harften meydana gelmektedir. Kelimeler cümleleri oluşturmaktadır. Kelimeler cümle oluştururken en az bir kelime olmalıdır. Bazen kelimenin kullanışına göre de en az iki kelime kullanılması gerekir bir cümle oluşması için.

Türkçede kelime türleri vardır. Kelimeler isim, zamir, bağlaç, zarf, eylem, edat, sıfat, ünlem olarak bizim dilimizde yer almaktadır. Bizim dilimizde kelimeler birbirinden kesin çizgiler ile ayrılmaz.
Bir kelime aynı zamanda kullanım yerine göre isim, zamir, zarf vs olabilir. Bu nedenle kelimelerin anlamlarını çözmek için cümle içerisindeki anlamına bakmak lazım.

kelimenin tarihi

İnsanlar yüzyıllardır sesler ile kendisini ifade etmeye çalışmış ve aynı zamanda da ileri dönemlerde de yazıyı icat ederek ‘’kelime nedir?’’ ifadesini bulmuşlardır. Yani insanlar aralarındaki iletişimi gerçekleştirmek ve kendisini ifade etmek amaçlı hep bir ses ve kelime arayışına girmiştir. Günümüzde kelimeler de insanların kendisini ifade ettiği tek araçtır. Kelime hiçbir zaman yok olmadan çoğalarak devam edecek ve ilerleyecektir.